Osnutak, konzultanti, cilj, vizija i usluga

Osnivanje ECG

 

ECG je nastao kao ideja 2010. u Austriji odakle se proširio svijetom i postao utjecajan faktor u formiranju legislativa, planiranju poslovanja i općenito kao nacrt kako organizacije mogu usmjeriti svoje djelovanje da što više doprinosi općem dobru. Sve je jasnija vizija da poduzeća ne postoje kao izolirani organizmi striktno usmjereni na profit, već da su dio društva i opskrbnih lanaca koji su dobri jedino koliko je dobra svaka njihova karika. 

Zadruga za etično financiranje neprofitna je organizacija i najveća zadruga u Hrvatskoj koja trenutno okuplja više od 800 pravnih i fizičkih osoba. Cilj ZEF-a je rad na razvoju demokratične, transparentne, solidarne te društveno i okolišno odgovorne ekonomije. Od samog osnutka, upravo je ECG metodologija prepoznata kao izvrstan alat pomoću kojeg se poduzeća i organizacije mogu usmjeriti prema ovom cilju.

Kao rezultat višegodišnjeg proučavanja i brojnih međunarodnih ECG umrežavanja, ZEF je 2022. osnovao lokalnu podružnicu Local Chapter Zagreb. Uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i u suradnji s dugogodišnjim partnerom Zelenom mrežom aktivističkih grupa, Zadruga za etično financiranje napravila je iskorak prema stavljanju Zagreba i Hrvatske na svjetsku ECG kartu. 

Kao osnivač hrvatske podružnice međunarodne ECG organizacije i uz pomoć mreže licenciranih ECG konzultanata, ZEF nudi uslugu izrade nefinancijskih izvještaja, kao i konzultantske usluge vezano uz poboljšanje svih parametara unutar bilance.

Bilanca općeg dobra (ECG izvješće) u potpunosti zadovoljava zakonsku regulativu nefinancijskog izvještavanja u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu i EU direktivom 2014/95/EU koja je u Hrvatskoj na snazi od 2017. godine. Bilanca je također sredstvo kojim suvremene organizacije mogu komunicirati svoju orijentiranost prema održivom poslovanju budućnosti. 

Ciljevi i vizija

 

Temeljne ideje i vrijednosti na kojima se ECG temelji su ljudsko dostojanstvo, solidarnost i socijalna pravda, održivost okoliša, te transparentnost i suodlučivanje. ECG nudi sveobuhvatni okvir pomoću kojeg poduzeće ili organizacija može izvršiti procjenu vlastite uspješnosti u svakoj od ovih kategorija. Osnovni je alat ECG matrica koja analizi poduzeća prilazi na sveobuhvatan način – polazi od internih procesa i proizvodnje da bi naposljetku analizirala utjecaj koji poduzeće svojim poslovnim procesima ima na društvo. U ovoj se analizi uzimaju u obzir svi dionici u proizvodnji ili pružanju usluga, a kvantificiraju se učinci unutar dvadeset tema koje u sebi imaju integrirane UN-ove ciljeve održivosti.   

Osim procjene trenutnog stanja, najveća je vrijednost ECG koncepta osvještavanje područja koja doprinose općem dobru, kao i vrlo konkretne smjernice kako organizacija može povećati svoj rezultat i zaista postati faktor koji doprinosi boljoj i zelenijoj ekonomiji. 

Krajnji je cilj ovog globalnog pokreta gospodarstvo koje služi pružanju istih prilika sadašnjim i budućim generacijama, a u kojem su nejednakosti u prihodima, bogatstvu i moći svedene su na minimum. Naglasci su stavljeni na kreativno poslovanje koje dovodi do inovativnih rješenja za opće dobro. U ovako zamišljenoj ekonomiji, ljudska sloboda i dostojanstvo poprimaju svoje pune kapacitete: ne samo da ljudi mogu oblikovati vlastite živote, već i zajednički oblikovati svijet oko sebe. 

Praksa je pokazala da je mjerenje doprinosa općem dobru povećalo razinu organizacijske kulture, razine motivacije među zaposlenicima i partnerima i pozicioniralo  organizacije kao poželjne poslodavce i partnere. U vrijeme povećane pozornosti usmjerene na klimatske promjene i ljudska i radnička prava, ali i vrijeme kad tvrtke često deklarativno promoviraju ove vrijednosti, važno je imati instrument nefinancijskog izvještavanja koji nedvosmisleno i izravno govori o društvenom učinku poduzeća. 

Poveznice