Ekonomija za opće dobro

(eng. Economy for the Common Good – ECG)

KONCEPT

O Ekonomiji za opće dobro

Ekonomija za opće dobro (eng. Economy for the Common Good – ECG) je ekonomski model kojem je primarni cilj i svrha stvaranje općeg dobra, odnosno dobrog života za sve na zdravom planetu. Koristi se kao sveobuhvatan okvir za procjenu doprinosa organizacije/poduzeća općem dobru, odnosno utjecaja poduzeća na društvo i okoliš. ECG je globalni pokret koji je nastao u Austriji 2010. godine i ubrzo se proširio na zemlje Europe, te u ovom trenutku ima aktivne grupe i u Africi, Južnoj Americi, Sjevernoj Americi i Aziji.

Kako poslovanje i ekonomija s primarnim fokusom na održivost jednostavno nema alternative, a svijest o tome se reflektira i kroz sve politike razvoja Europske Unije, metodologija “Ekonomija za opće dobro” pomoći će vašoj organizaciji biti predvodnik progresivnih zelenih politika koje vode prema održivom gospodarstvu i povećanju kvalitete života građana.

Vrijednosti u središtu ovog koncepta:

 

  • Ljudsko dostojanstvo 

Ljudsko dostojanstvo znači da je svako ljudsko biće vrijedno, jedinstveno i vrijedno zaštite, bez obzira na etničku pripadnost, spol, dob, vjeru, jezik ili podrijetlo. Ljudi i sva živa bića imaju pravo na postojanje i pravo da se prema njima postupa s poštovanjem, uvažavanjem i pažnjom.

  • Solidarnost i društvena pravda

Ovo su  povezane vrijednosti, temeljene na zajedničkom temelju empatije, uvažavanja, suosjećanja i jednakosti mogućnosti. Cilj je obje vrijednosti smanjiti nepravednost, podijeliti odgovornost i postići ravnopravniju ravnotežu u društvu.

  • Održivost okoliša

Zdravlje našeg planeta ključno je za sva živa bića. ECG pomaže pojedincima, tvrtkama, općinama i organizacijama da doprinesu održivom razvoju i zadovolje potrebe sadašnjosti, bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da žive dobar život.

  • Transparentnost i suodlučivanje

Transparentnost podrazumijeva objavu svih informacija bitnih za sve sudionike u procesu donošenja odluka. Suodlučivanje potiče sudjelovanje svih dionika. Zaposlenici, dobavljači i poslovni partneri mogu se uključiti na različitim razinama, u rasponu od prava veta do kolektivnog i konsenzualnog donošenja odluka.

Kako ECG mijenja našu ekonomiju?

Trajni, održivi proizvodi sve su više prihvaćeni.

U regiji se zadržava više dodane vrijednosti.

Stvaraju se dobri i značajni poslovi temeljeni na etičnosti.

Poslovne interakcije ponovno postaju više orijentirane na ljude.

Razvijaju se potencijali za značajne okolišne i klimatske politike.