Kako ECG funkcionira?

U sklopu godišnjeg nefinancijskog izvještavanja, poduzeća izrađuju bilancu općeg dobra – ECG izvještaj, odnosno Izvještaj za opće dobro. ECG izvještaj izrađuje se upotrebom Matrice općeg dobra, a rezultati pokazuju koliko je poduzeće doprinjelo općem dobru i kako utječe na okoliš. Primjena ECG metodologije je alat koji poduzeću pomaže u transformaciji iz tradicionalnog poduzeća u poduzeće koje je pravedno, održivo i transparentno prema svim dionicima u svojem poslovanju. Jedino takvo poduzeće ostaje dugoročno konkurentno na tržištu.