ECG izvještaj

 

Poslovanje i ekonomija s primarnim fokusom na održivost jednostavno nema alternative, a svijest o tome se reflektira i kroz sve politike razvoja Europske Unije. Izvještaj za opće dobro metodologija je kojom se ocjenjuje organizacijski razvoj i poduzetničke aktivnosti u onoj mjeri u kojoj se odnose prema općem dobru.

Sama metodologija koristi se kao sveobuhvatan okvir za procjenu doprinosa poduzeća općem dobru, odnosno njenog utjecaja na društvo i okoliš i transformiranje poslovanja u održivo i društveno odgovorno poslovanje. Ovaj alat za sustavno kvantificiranje održivosti poslovanja poduzeća prikazuje u kojoj se mjeri ono vodi vrijednostima ljudskog dostojanstva, solidarnosti i društvene pravde, održivosti okoliša, transparentnosti i suodlučivanja.

 

Kako se izrađuje ECG izvještaj

 

U procesu izrade ECG izvještaja analizira se djelovanje organizacije i kvantificira njen utjecaj na društvo i okoliš, a pomoću ECG smjernica i konzultacija radi se na kontinuiranom poboljšanju poslovanja kako bi ono postalo i ostalo održivo konkurentno i atraktivno na tržištu rada.

Proces procjenjivanja uključuje sve sudionike koji sudjeluju u aktivnostima poduzeća. Za pripremu sažetog ili potpunog izvještaja za opće dobro potrebno je izdvojiti vrijeme i ostaviti prostor za razmišljanje i diskusiju s kolegama.

ECG konzultanti pružaju svu potrebnu podršku za pripremu ECG izvještaja. Nakon izrade vlastitog ECG izvještaja, poduzeće ima mogućnost za provedbu eksternog audita ECG izvještaja od strane međunarodne ECG organizacije i dobivanje međunarodno priznatog ECG certifikata. Također, dobrovoljnim članstvom u ECG organizaciji poduzeće doprinosi razvoju ECG zajednice i cijeloj ekonomiji za opće dobro.

Međunarodno priznati ECG certifikat moguće je istaknuti pri promoviranju svojih proizvoda i usluga, te organizaciju stavlja na svjetsku kartu ECG certificiranih subjekata što olakšava međunarodno umrežavanje i suradnju.

 

Izvještaj za opće dobro je izrađen na temelju Matrice općeg dobra koja uključuje sve aktivnosti poduzeća s obzirom na pet interesnih skupina i četiri temeljne vrijednosti. Tih 20 tema vode kroz procjenu utjecaja poduzeća na ljude i planet.

Model ekonomije za opće dobro (ECG) i njegov glavni instrument, ECG izvještaj, pomažu organizacijama da postignu ​​UN-ove ciljeve održivog razvoja (SDG).

 

 

Zakonski okvir

 

Svjetsko i domaće zakonodavstvo sve više stavlja naglasak na ovaj tip izvještavanja koji je prepoznat kao izvrstan alat (samo)procjene. U skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu i EU direktivi 2014/95/EU koja je u Hrvatskoj na snazi od 2017. veliki su poduzetnici i grupe od javnog interesa koji na datum bilance premašuju prosječan broj od 500 zaposlenika dužni podnijeti nefinancijski izvještaj koji opisuje njihov direktan utjecaj na društvo i okoliš. Sve velike tvrtke, odnosno, tvrtke definirane tako sukladno Zakonu o računovodstvu, od 2024. imaju obvezu proširenog opsega mjerenja ESG činitelja (okolišni, društveni i upravljački utjecaj). Nakon primjene Direktive za nefinancijsko izvještavanje (NFRD) od 2027. ovo će izvještavanje postati obvezno i za male i srednje poduzetnike.

Izradom Bilance općeg dobra (ECG izvješće) u potpunosti se zadovoljava zakonska regulativa nefinancijskog izvještavanja.

Budućnost s ECG-om

 

ECG je usmjeren na izbjegavanje negativnih praksi poslovanja u potpunosti. Organizacije koje se odlučuju za izradu ECG izvještaja i praćenje ECG smjernica imaju mogućnost profilirati se kao predvodnici zelene tranzicije, pokazati drugačiji način razmišljanja, odnosno, način koji će voditi do dugotrajnih, značajnih i potrebnih promjena. Time se osigurava održiv nastavak poslovanja koji je usmjeren na stvaranje budućnosti ne samo za organizaciju, već i za čitavo društvo.

ECG metodologija također omogućava analizu daljnjih koraka koje planirate donijeti, strategije koje planirate implementirati te nudi alternativne pristupe i rješenja kojima se unaprjeđuje održivost poslovanja.