ECG konzultanti

Zadruga za etično financiranje raspolaže mrežom ECG konzultanata pomoću kojih pomaže preobraziti lokalno poduzetništvo u dugoročna i održiva poslovanja.

ZEF omogućuje besplatne edukacije, certificiranje i umrežavanje konzultanata koji pod okriljem Local Chapter Zagreb u suradnji s konzultantima iz Zadruge za etično financiranje vrše reviziju poduzeća i organizacija prema ECG pokazateljima, te izrađuju izvješće koje organizacije stavlja na svjetsku ECG kartu.

Local Chapter Zagreb konzultanti:

 

  • Članovi su međunarodne organizacije Economy for the Common Good, Local Chapter Zagreb
  • Nalaze se na popisu osposobljenih konzultanata
  • Razmjenjuju znanja i prolaze kontinuirano obuke na sastancima i umrežavanjima
  • Koriste internu bazu podataka i stručne resurse
  • Povezuju se međusobno s ciljem novih suradnji

ECG konzultanti

Ovdje pronađite popis konzultanata koji su osposobljeni stručnjaci za provedbu mjerenja i praćenja društvenog utjecaja poduzeća putem metodologije Economy for the Common Good

Ivan Vrban

Ivan Vrban

Konzultant

Nakon studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, 12 godina radi u naftnoj industriji na vodećim inženjerskim pozicijama (glavni inženjer, vodeći specijalist za tehnologiju) i poziciji IMS koordinatora (glavni interni ISO auditor certificiran za ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001).

Karijeru nastavlja u autoindustriji radeći kao projektni menadžer na projektima kao što su izgradnja Mercedes-Benz tvornice u Hambachu i izgradnja Tesla-Gigafactory u Berlinu.

Član je Zadruge za etično financiranje od njenog osnutka 2014. godine, a od 2021. sudjeluje u projektu eECONOMIJA s ciljem širenja i implementacije Economy for the Common Good (ECG) metodologije u Hrvatskoj.

Maja Weisglass

Maja Weisglass

Konzultantica

Sociologinja i suosnivačica lokalne mreže ECG konzultanata, zaposlena je u Zadruzi za etično financiranje kao voditeljica programa održivosti. 

Alma Krajina

Alma Krajina

Konzultantica

Nakon studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završila je i poslijediplomski studij u području financija i računovodstva. 

Provela je 33 godine u sektoru poslovanja s građanima u bankama kao što su Privredna Banka Zagreb, Laguna banka, Dubrovačka banka, Bank Austria Creditanstalt, HVB bank, Societe Generale, Splitska banka i Banco Popolare Croatia. Veliki dio svog radnog staža izvršavala je na rukovodećim funkcijama, kao voditeljica regije, voditeljica sektora i predsjednica uprave.  

Zadnjih nekoliko godina zaposlena je kao savjetnica u privatnoj obiteljskoj tvrtki koja se bavi pružanjem usluga bankama u dijelu posredovanja u kreditiranju građana. Članica je Zadruge za etično financiranje i kao ECG konzultantica želi dati svoj doprinos stvaranju ekonomije za opće dobro.

Andreja Rosandić

Andreja Rosandić

Konzultantica

Diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer socijalne pedagogije, nakon čega je završila Master of Science in Multidisciplinary Studies na sveučilištu SUNY u New Yorku. Konzultantica je u području društvenog poduzetništva s iskustvom vođenja vlastitog društvenog poduzeća NatureCheck d.o.o. koje proizvodi brend Granolica.

Ima preko 20 godina profesionalnog iskustva u upravljanju projektima, radeći u organizacijama kao što su od USAID i EU financirani konzorciji. Surađivala je s više od sto start-up društvenih poduzeća pružajući podršku poslovnog savjetovanja, mentoriranja, umrežavanja, konzultacija, te istraživačkog rada. Radila je kao regionalna direktorica za održivost u NESsT-u gdje je bila odgovorna za globalno prikupljanje sredstava i implementaciju strategije pružanja konzultantskih usluga kao dio NESsT-ovog globalnog tima odnosa s investitorima/donatorima. Trenutno je angažirana na projektu Collaborate4Impact koji provodi EVPA.

Članica je Nadzornog odbora Zadruge za etično financiranje u periodu od 2014.-2018.

Danijel Baturina

Danijel Baturina

Konzultant

Radi kao docent na katedri za socijalnu politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu, a njegovi znanstveni interesi uključuju treći sektor i civilno društvo, socijalno poduzetništvo, socijalne inovacije, socijalnu politiku i mjerenje učinaka. Objavio je više od trideset znanstvenih članaka i poglavlja u knjigama i sudjelovao na više od četrdeset međunarodnih i domaćih konferencija. Sudjelovao je u više u međunarodnih i domaćih istraživačkih i stručnih projekata (FP7, ESF, COST, Erasmus+, Interreg Danube…).

Ima više od deset godina iskustva u pisanju upravljanju projektima, obrazovanju, evaluaciji, mjerenju učinaka i razvoju politika. Predaje kolegij Metode analize u socijalnoj politici i kolegij Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo o čemu je 2021 godine izdao i sveučilišni udžbenik. Radio je, između ostalog, i kao procjenitelj projektnih prijedloga za institucije kao što su European Commission – HORIZON-Europe Work Programme, European Commission – Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF), Active Citizens Fund in Croatia, i druge domaće institucije i zaklade.

Surađuje u projektima i inicijativama koje za cilj imaju društvenu promjenu (poput Centra za razvoj neprofitnih organizacija ili Zadruge za etično financiranje čiji je član duži niz godina). Kao stručnjak radi s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim organizacijama civilnog društva i dionicima javnih politika u temama vezanim za socijalnu politiku, socijalno poduzetništvo i socijalne inovacije, civilno društvo, uključivanje ranjivih skupina u društvo i održive transformacije.

Marko Sever

Marko Sever

Konzultant

Završio je magisterij iz EU projekata i javnog menadžmenta na FH Joanneum, Graz, Austrija, a magistrirao je i fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ima više od desetljeće profesionalnog iskustva u različitim IT tvrtkama kao što su Microsoft, Samsung i IN2 Grupa gdje je upravljao različitim projektima i digitalizacijom poslovnih procesa u visokom obrazovanju, velikim poduzećima, te sa snažnim fokusom na javni sektor. Više od četiri godine radio je za tvrtku koja se bavi proizvodnjom ekološke hrane gdje je bio usmjeren na razvoj poslovanja i digitalizaciju poslovnih procesa. Tijekom rada u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje vodio je i nadzirao rad Uprave za upravljanje operativnim programima EU (Europski socijalni fond) kao voditelj odjela.

Stručnjak je za poslovne procese i razvoj, s jakim fokusom na poljoprivredu, tehnologiju i tržište rada s ekspertizom u području cjelovitog toka rada i novčanom toku EU fondova.

 

Zdenko Šuker

Zdenko Šuker

Konzultant

Iskusni knjigovodstveni i administrativni djelatnik koji je posljednjih pet godina prokurist tvrtke specijalizirane za računovodstvene usluge.

Dugi niz godina radio je kao informatičar i snimatelj, a iskustvo je stekao i kao menadžer kvalitete, organizator događanja u području kulture i u produciranju filmova. U svom je radu orijentiran na društveno korisne ciljeve, kulturu i medijsku umjetnost. Stručnjak je na području izrade nefinancijskih izvještaja, osobito onih koji potpomažu stvaranje ekonomije usmjerene na opće dobro.