Mjerenje utjecaja

Izvještaj za opće dobro je izrađen na temelju Matrice općeg dobra koja uključuje sve aktivnosti poduzeća s obzirom na pet interesnih skupina i četiri temeljne vrijednosti. Tih 20 tema vode kroz procjenu utjecaja poduzeća na ljude i planet kao sveobuhvatni alat uzimajući u obzir sve vidove etičnog ponašanja.

ECG Izvještaj i Matrica općeg dobra izrađeni su na temeljima univerzalnih vrijednosti ljudskog dostojanstva, solidarnosti, socijalne pravde, održivosti, suodlučivanja i transparentnosti.